banner_produkcja

Gospodarstwo Rolne Różnowo położone jest w północnej części powiatu ostródzkiego na granicy z powiatem elbląskim. Areał gospodarstwa liczy 575 ha i stanowi zwarty kompleks. Od wschodu i północy jest otoczone lasami, od południa zamknięte drogą Miłakowo – Gudniki (będącą kiedyś częścią najkrótszej drogi Olsztyn-Elbląg), a od zachodu graniczy z ziemiami powiatu elbląskiego. Z południa na północ dzieli je na połowy droga Miłakowo- Lesiska, przy której w odległości 2,5 km od Miłakowa znajduje się siedziba gospodarstwa.

Pastwiska o powierzchni 55 ha mają charakter pagórkowaty z rowami i oczkami wodnymi. Grunty orne z przewagą klas III b – IV b przeznaczone pod uprawę rzepaku, pszenicy, jęczmienia i owsa. Pola uprawne tworzą duże około 100 hektarowe kompleksy.