Ogier Korynt po Ajbek od Koryntia po Czak
bonitacja: 7,5 / 7 / 7 / 7,5 / 7,5 / 7,5 / 7,5
indeks wartości użytkowej: ogólny 125, ujeżdżeniowy 127, skokowy 124

Ogier Negr po Ajbek od Negri po Poll
bonitacja: 7,5 / 7,5 / 7 / 7,5 / 7 / 8 / 7,5
indeks wartości użytkowej: ogólny 121, ujeżdżeniowy 132, skokowy 112

Ogier Jazon po Ajbek od Jasmin po Lwów
bonitacja: 7,5 / 7 / 6,5 / 7,5 / 7,5 / 7,5 / 7,5
indeks wartości użytkowej: ogólny 120, ujeżdżeniowy 125, skokowy 119

Ogier Karat po Ajbek od Korsarka po Sword xx
bonitacja: 8 / 7,5 / 6,5 / 7 / 8,5 / 7,5 / 7,5